Nedvomno je za vse, ki so se kadarkoli zanimali za izvedbo npr. določenega team building programa, bilo v mislih vprašanje, kako in, če sploh druženje oz. različni team buildingi vplivajo na produktivnost oz. zaslužek podjetja, ekipe in na koncu koncev, tudi posameznika, ki se takšnega team building programa tudi udeleži.

V tem članku smo zato raziskovali dejstva o tem kakšen je dejanski vpliv druženja ekipe na povečanje zaslužka.

Vpliv druženja ekipe na povečanje zaslužka

V najrazličnejših psiholoških delih in raziskavah, ki se dotikajo delovnega okolja zaposlenih, bomo vpliv druženja ekipe na povečanje zaslužka lahko raziskovali pod terminom onboarding (1), ki v bistvu raziskuje vpliv sodelovanja, deljenja, učenja, prispevanja in navdušenja ekipe na rezultate, zaslužek in produktivnost ekipe.

Glede na to, da je čisto empirično tudi v najrazličnejših raziskavah vpliv druženja izredno težko izmeriti, pa je vseeno, skozi team buidlinge vpliv druženja na povečanje zaslužka različnih ekip, mogoče dokazati.

Slednje dokazujejo npr. raziskave, ki proučujejo stile vodenja in njihovo povezavo na zadovoljstvo zaposlenih (tukaj npr. magistrsko delo, ki proučuje vpliv stila vodenja na zadovoljstvo zavarovlanih zastopnikov).

Zaslužek zaposlenih je v teh in tudi drugih raziskavah, predvsem pa povečanje zaslužka, sorazmerno povezano s tem kako velika je ekipa (pri čemer velikost ekipe pogosto pomeni počasnejše, manjše in manj intenzivno povečevanje zaslužka članov ekipe), kako motivirana je ekipa za povečanje zaslužka in pa seveda kako povezana je ekipa pri doseganju svojega cilja.

Vpliv druženja ekipe na povečanje zaslužka

Pogosto gre pri merjenju vpliva povezanosti motiviranosti ekipe z namenom povečanja zaslužka, za boljše rezultate, ko v ekipi spremljamo napredek na posameznih, merljivih in specifičnih področjih, zaslužek in povečanje zaslužka pa nastane kot logična posledica merjenja izvajanja aktivnosti in nalog posameznih članov ekipe.

Pri čemer je tudi potrebno povedati, da ni vseeno kako lahko na povečanje zaslužka in motiviranost vpliva posameznik znotraj ekipe. Predvsem v zadnjem času pa še posebej, zaradi vse bolj intenzivnega udejstvovanja na internetu, zanima tiste, ki samostojno ali celo v okviru manjših ekip, delajo preko spleta. Kako do denarja preko spleta, ne glede na to ali ste sami ali imate večjo ali srednje veliko ekipo, si lahko preberete na povezavi.