Torej ste SEO pisec, ki stremi k doseganju najvišjih mest na Googlu, ampak se ne zavedate velikega pomena, ki ga k uvrstitvi prinese offsite SEO?

Za vas smo pripravili ta prispevek, katerega namen je predstaviti ključno vlogo, ki jo v uvrstitvi vaše spletne strani na Googlu predstavlja pomembna podvrsta optimizacije, ki jo imenujemo kar Offsite SEO.

V tem prispevku boste našli:

offsite SEO

Kaj je Offsite SEO & kako pomemben je za uvrstitev

Da lahko razumemo, kaj je offsite SEO, si najprej poglejmo kaj je sploh SEO.

SEO (Search Engine Optimization) oz. optimizacija spletnih strani, je proces izboljševanja vidljivosti vašega spletnega mesta na Googlu. Cilj se je z vašo spletno stranjo uvrstiti na prvo stran Googla – zakaj?

Tukaj je nekaj statistike, ki vam bo pomagala razumeti prav kako velik vpliv ima lahko na uspeh vašega spletnega podjetja njegova uvrstitev na Googlu.

offsite seo

Na sliki zgoraj vidite, kolikšna je CTR (click-through) vrednost prvih 20-ih mest na Googlu, tako na računalniku (levi stolpec), kot na telefonu (desni stolpec). Zaradi manjše spremembmbe v razporeditvah strani, ki jo povzroči manjši ekran na telefonu, se vrednosti malo razlikujeta.

Da dosežemo tako velik “ranking” oz. uvrstitev, lahko (med drugim) izvajamo spletno optimizacijo. To je proces v katerem postopoma spletno stran prilagajate tako, da jo Google oceni, kot uspešno spletno stran. Te strani bo nato hitreje ponudil iskalcem (tistim, ki v Google vpišejo neko besedno zvezo).

Optimizacijo lahko izvajamo na dva načina:

  • preko primarne spletne strani – Onsite SEO
  • preko sekundarnih spletnih strani in drugih spletnih platform (npr. družabnih omrežij) – Offsite SEO

Veliko SEO piscev se z offsite SEO sploh ne ukvarja, kar pa je največja napaka, ki jo lahko storite za vašo uvrstitev. Več o tem bomo razložili v naslednjem poglavju.

Offsite optimizacija za spletno stran Magus.si – Artroza

Spletna stran Magus.si si je na družabnem omrežju Facebook organizirala uspešen račun, preko katerega redno objavljajo povezave na svoje prispevke, ter ponujajo tudi druge nasvete.

Grajenje povezav s pomočjo objav na družabnih omrežjih spada pod offsite optimizacijo. Poglejte si primer prispevka Artroza na katerega “linkajo” v eni izmed Facebook objav. V njem lahko najdete še eno obliko povezave, o kateri bomo govorili kasneje.

artroza - offsite seo

Onsite SEO Vs. Offsite SEO | Glavne razlike & in zakaj jih je potrebno upoštevati

Med obema podvrstama optimizacije se pojavljajo pogubne (in tudi malo manj pogubne) razlike v izvajanju. Da lahko iz posamezne podvrste izkoristite največ, je te razlike potrebno poznati:

  • razlika v mestu izvajanja (ki tudi definira posamezno podvrsto)  Onsite optimizacijo izvajamo na primarni spletni strani, t.j. stran, ki jo skušate uvrstiti najvišje; Offsite optimizacijo izvajamo ali iz sekundarnih spletnih strani ali pa iz drugih spletnih platform.Sekundarne spletne strani so tiste strani, ki “podpirajo” primarno spletno stran in ji dajejo nujno oporo. Google te strani vidi kot priporočila ali ocene za primarno spletno stran. Bolj kakovostna kot je sekundarna spletna stran, več pomena bo Google pripisal njenemu priporočilu.Druge spletne platforme (npr. družabna omrežja) so prav tako v Googlovi bazi podatkov, zato bo upošteval tudi njihova priporočila. To pomeni, da bo vaša stran močnejša, če je povezana z računi iz družabnih omrežij.
  • razlika v cilju optimizacije Onsite optimizacija se osredotoči na prirejanje primarne spletne strani tako, da bo Google z njo zadovoljen.To pomeni uporabo SEO sestavin in elementov, ter upoštevanje SEO pravil optimizacije.Offsite SEO se osredotoča na podajanje čim boljših priporočil iz različnih spletnih mest. To deluje z grajenjem povezav ali linkov, zato ta proces tudi imenujemo backlinking.
  • razlika v splošnih pravilih optimizacije – pravila, ki jih upoštevate za optimizacijo primarne spletne strani so strožja od pravil za optimizacijo priporočil. To vam lahko prihrani veliko časa.

Link Diversity na spletni strani Paintball-Ljubljana.si – prispevek Rojstni dnevi

Spletna stran Paintball-Ljubljana.si odlično skrbi za raznolikost povezav, kar vidimo v bogati povezavi s družabnimi omrežji. Na spodnji sliki vidite, kje vse je njihovo podjetje aktivno.

rojstni dnevi - offsite seo

Dve pravili, ki ju je potrebno upoštevati za učinkovit backlinking

Grajenje povezav oz. linkov na  sekundarnih spletnih mestih imenujemo backlinking in spada pod offsite optimizacijo. Deluje tako, da zgradimo čim bolj kakovostne povezave na primarno spletno stran, oz. na vsebino, katere uvrstitev želimo izboljšati.

Obstaja več vrst povezav, ki se delijo glede na vpliv, ki ga imajo na uvrstitev spletne strani. Da lahko backlinking izvajamo najbolj učinkovito, je potrebno upoštevati dve pravili:

  1. Link Diversity oz. raznolikost povezavPoznamo tri vrste povezav – lahke, srednje in močne, ki imajo različen vpliv na uvsrtitev. Le srednje in močne povezave neposredno vplivajo na uvrstitev strani. Iz tega razloga veliko SEO piscev gradi samo močne povezave, saj “po logiki” najbolj vplivajo na uvrstitev.To dognanje je na žalost napačno. Google ve, da priporočila pridejo v vseh oblikah in to tudi skrbno opazuje. Pri grajenju povezav je zato potrebno slediti pravilu raznolikosti povezav, in uporabljati vse tri vrste povezav.
  2. Link Velocity oz. hitrost nastanka povezavGoogle spremlja in beleži tudi hitrost nastajanja povezav. Te bi naj nastajale z neko konstanto in manjšimi odstopanji. Če število priporočil nenadoma poraste, to Google vidi kot “nenaravno,” in uvrstitev se ne izboljša – Google lahko stran celo penaltizira.Zato upoštevamo pravilo hitrosti gradnje poveza, in povezave gradimo zmerno, po nekem vzorcu.

Doseganje raznolikosti povezav z medsebojno pomočjo | Ebonitete.si – Bonitetna ocena

Spletne strani si pogosto pomagajo za doseganje raznolikosti povezav. To naredijo tako, da druga drugi dovolijo objavljanje povezav na svoji spletni strani. Tako je spletna stran Ebonitete.si lahko svojo povezavo za prispevek Bonitetne ocene objavila na spletni strani Prvafina.si, v prispevku Odkup nezapadlih terjatev.

Takšno grajenje povezav, na spletnih straneh, ki ne pripadajo vam, imenujemo Guest posting (več o tem v zadnjem poglavju).

bonitetne ocene - offsite seo

Vrste povezav & kako jih gradimo

Ostane še nam podrobnejši pregled vseh vrst povezav – katere so, kako delujejo, kako in kje jih gradimo, itd. Poglejmo si kar prvo vrsto …

Lahki backlinki

Lahki backlinki, linki oz. povezave, so za neposredno uvrstitev dokaj neuporabna zadeva. Zgraditi jih je namreč izjemno lahko, zato pa tudi nimajo velikega vpliva. Lahke backlinke gradimo samo zaradi upoštevanja pravila Link Diversity.

Kje? Lahke povezave gradimo na socialnih omrežjih. Najmočnejše lahke povezave nastanejo na tem bolj priljubljenih družabnih omrežjih – npr. Instagram, YouTube, Linkedin, Twitter, Facebook, …

Kako? Gradimo jih s pomočjo objav. Traja lahko nekaj sekund, do nekaj minut.

Srednji backlinki

Srednji backlinki že imajo neposreden vpliv na uvrstitev vaše spletne strani, saj lahko rezultate izboljšajo za 1-2 mesti. Njihova gradnja prav tako ni zapletena.

Kje? Gradnimo jih lahko na dveh mestih: na formumih, ali pa v blog komentarjih.

Kako? Na forumih srednje backlinke zgradimo tako, da povezavo dodamo v pogovor, in obdamo s krajšo vsebino. Enako naredimo v komentarjih na blogu. Traja nekaj minut.

Močni backlinki

Močni backlinki imajo izjemno pomemben vpliv na uvrstitev, in so lahko razlog za doseg prvega mesta na Googlu. To so kontekstualne povezave, kar pomeni, da so ovezave le majhen del neke obširne vsebine, npr. SEO članka., ki šteje več sto, tudi več tisoč besed (Pozor! Moči povezave ne določa obseg vsebine, ampak kakovost).

Kje? Gradimo jih lahko na:

  • spletnih straneh s tematsko podobno vsebino – to imenujemo Guest posting
  • spletnih straneh s tematsko raznoliko vsebino – t. i. mešanci

Kako? Povezavo lahko formiramo v blog objavo, in nato objavimo na blogu spletne strani ali pa povezavo dodamo v Home Page oz. domačo stran spletne strani). Najmočnejše povezave so tiste, ki so objavljene na spletnih straneh s tematsko podobno vsebino, na domači strani.

Močne kontekstualne povezave | Prvafina.si – Odkup nezapadlih terjatev

Močne offsite SEO kontekstualne povezave so skoraj identične onsite SEO člankom. Poglejmo si primer takšnega prispevka na spletni strani Prvafina.si, z naslovom Odkup nezapadlih terjatev. Katera SEO pravila pisanja opazite?

odkup nezapadlih terjatev - offsite seo

Več o povezavah backlinkanju si lahko pogledate v spodnjem posnetku: