Duhovnost in ljubezen sodelujeta z roko v roki. Kadar ju uspete povezati v eno, vaše življenje postane dosti bolj spontanoDuhovnost in ljubezen in zadovoljno saj dogodke doživljate iz višje perspektive in se ne poskušate ujeti v nižje, negativne nivoje.

Združitev obojega je pot do univerzalne energije, katera živi v vas, kot del vašega višjega zavedanja – Višjega Jaza.

Kaj prinašata duhovnost in ljubezen v vaše življenje?

Združitev duhovnosti in ljubezni je kot naboj, kateri vam da poseben zagon. Skupaj vam prinašata:

  • notranjo srečo in
  • notranji mir.

Kako lahko dosežete notranji mir?

Za notranji mir je potrebno sledeče:

  • samodisciplina uma, kar pomeni, da opustite vse dogodke iz preteklosti in pričakovanja za prihodnost ter ste osredotočeni na sedanje trenutke,
  • prevzeti odgovornost za svoje življenje. Odgovornost je v današnjem svetu tematika, ki je zelo tuja. Vse manj ljudi je namreč pripravljeno prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Dalaj Lama je napisal: » Z razvijanjem občutka odgovornosti do drugih lahko začnemo razvijati prijaznejši, sočutnejši svet, o katerem vsi sanjamo.   »
  • zaupati Svetlobi, ter se ji popolnoma predati,
  • s pomočjo raznih dihalnih vaj in meditacije.

Ljubezen in duhovnost

Kakšni so koraki do notranje sreče?

Notranja sreča je pot, ki zna bit zelo težavna za ljudi, kateri se težko soočajo sami s seboj. To pomeni, da se na poti srečajo z vsemi svojimi strahovi, ranami in prepričanji iz okolice, ki jim preprečujejo, da bi prisluhnili svojim željam.

Notranja sreča pomeni:

  • da se znate zadovoljiti z majhnimi stvarmi in da vam uspete najti vsaj eno pozitivno stvar, ki se vam je dogodila tekom dneva. Vedite, da sreče ne morete kupiti, ampak jo morate začutiti.
  • da delate stvari, ki so v skladu v vašo dušo in se ob njih počutite mirno in zadovoljno.

Notranja sreča tako prinaša pozitivne spremembe na vseh nivojih.

Duhovnost in ljubezen skupaj vam prinašata posebno nadgradnjo, saj vas podpreta in odpreta za doseganje višjih ciljev.